Как найти наибольшие объект в кеше

sort -r -n +4 -5 access.log | awk '{print $5, $7}' | head -25
kak_najti_maksimalnye_obekty_v_keshe.txt · Последние изменения: 2013/10/23 15:57 (внешнее изменение)
GNU Free Documentation License 1.3
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Яндекс.Метрика