Что надо для работы QT

Переменные

LDPWD=/usr/lib/qt/plugins/imageformats
QTDIR=/usr/lib/qt4
QTEST_COLORED=1
QTINC=/usr/lib/qt4/include
QTLIB=/usr/lib
QT_PLUGIN_PATH=/usr/lib/qt/plugins/
 
export LDPWD
export QTDIR
export QTEST_COLORED
export QTINC
export QTLIB
export QT_PLUGIN_PATH
 
PATH=/usr/local/Trolltech/Qt-4.7.2/bin:$PATH
export PATH

Установка и сборка

  1. распаковываем
./configure -prefix /usr/local/lib/qt-7.7.3-opensource/ -release -developer-build -opensource -qt-libtiff -qt-libpng -qt-libmng -qt-libjpeg -v
make
make install

Сборка может занять несколько часов!!!

chto_nado_dlja_raboty_qt.txt · Последние изменения: 2014/08/27 17:24 (внешнее изменение)
GNU Free Documentation License 1.3
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Яндекс.Метрика